Nieuws
 • vet-gezond
 • Triviumweek 3, de week van 20 – 27 april 2015, stond op het Trivium College in het teken van Vet – Gezond! Activiteiten gericht op bewegen en gezondheid kregen deze week veel aandacht. Lees meer
 • verbouwing VMBO-Trivium College
 • Het VMBO Trivium College aan de Dierenriem in Amersfoort ondergaat een grote verandering. Op dinsdag 21 april zijn de ouder(s) / verzorger(s), tijdens een ouderavond, geïnformeerd over de veranderingen. Lees meer
 • actie kwf-kankerbestrijding
 • Op donderdag 23 april hebben leerlingen van het Trivium College, tijdens een sponsor-ride op de wielerbaan in Zielhorst, geld ingezameld voor het kwf-kankerbestrijding. Opbrengst: 5345,36 Lees meer
 • tevredenheidonderzoek
 • De komende weken zullen leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van de locaties Mondriaan en Trias een tevredenheidsonderzoek invullen. Lees meer
 • Mavo, Vmbo & Praktijkonderwijs Trivium College
 • Mavo Trivium College, VMBO Trivium College en Praktijkonderwijs Trivium College presenteren zich met hun nieuwe brochures voor schooljaar 2015-2016 Lees meer
 • Trivium College maakt nieuwe start
 • Trivium College maakt nieuwe start ! Het Trivium College voortgezet onderwijs op het niveau van mavo, vmbo en praktijkonderwijs. Voor het nieuwe schooljaar 2015/2016 staan grote veranderingen op het rooster. Zo wordt de mavo geherintroduceerd op een aparte locatie en wordt er ingrijpend gerenoveerd. Lees meer
 • Verbouwplannen VMBO Trivium College
 • De eerste schetsen van het toekomstige VMBO Trivium College aan de Dierenriem zijn klaar. Per 1-8-2015 zal niet alleen de buitenkant er anders uitzien, ook het plein, de entree en de binnenzijde van de school Lees meer
 • huisvesting Trivium College aug. 2015
 • Geachte ouder(s) / verzorger(s), Trivium College bestaat nu ruim twee jaar en is volop in ontwikkeling. Volgend schooljaar nemen we daarin een grote stap. Al onze afdelingen krijgen dan een eigen locatie. Daarmee geven we invulling aan een van onze belangrijke wensen; dat onze leerlingen hun diploma kunnen halen op de locatie waar zij begonnen zijn. Lees meer
 • Got-it rekenen en taal
 • Got It?! is dé individuele online leeromgeving voor de doorlopende leerlijn Taal en Rekenen. Got it?! is geschikt voor alle niveaus en leerjaren in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en bereidt leerlingen voor op de verplichte Reken- en Taaltoets. Lees meer
 • Samenwerking Auris - Trivium College
 • Sinds 1-8-2012 werken Auris en Trivium College samen met als doel om kinderen met spraak- taal- problematiek in het regulier onderwijs beter te begeleiden. Lees meer
 • Dyslexiecoaches informeren het team.
 • In de wekelijkse memo voor het personeel van locatieMondriaan, deze week aandacht voor dyslexie. Lees meer