Decaan

Het valt niet mee om een studierichting of beroep te kiezen. Samen met de Mentor begeleidt de decaan leerlingen en ouders hierbij.
In het derde en vierde jaar helpt de decaan de mentor om de leerlingen te laten ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze denken later te willen doen. Daarnaast krijgen leerlingen begeleiding bij het inschrijven voor vervolgscholen. De decaan voert ook een beroepsinteresse test uit met alle leerlingen uit het vierde leerjaar. De uitslag hiervan wordt besproken door de mentor.
Mevrouw M. Gonzalez is decaan op het VMBO. Zij is deskundig op het gebied van opleidingen en beroepsmogelijkheden en is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen.
Voor lijst met gegevens over de Open dagen van Mbo-scholen click je op onderstaande link:                                Open_dagenlijst_2019-2020.pdf

Heeft u vragen over keuzes, opleidingen en vakkenpakketten? In eerste instantie kunt u bij de mentor terecht. Komt de leerling met of zonder ouders er dan nog niet uit, maak dan een afspraak met de decaan. De mentor verwijst de leerling dan door.
E-mail adres decaan: m.gonzalez@triviumcollege.com

De MBO scholen in Amersfoort en Utrecht organiseren voor leerlingen uit het 3e en 4e jaar Doe‑dagen. Leerlingen van onze school maken dan kennis met een opleiding die ze eventueel later willen volgen. Hiervoor hebben ze inlogcodes gekregen. Bent u als ouder/verzorger benieuwd wat uw zoon/dochter/pupil gekozen heeft, vraag dan eens om samen te kijken op de website: www.zoekjouwmbo.nl

 
Eventuele reiskosten zijn voor eigen rekening.