Zorgplan & P.M.-structuur

UITGANGSPUNTEN BEGELEIDINGSSTRUCTUUR

  • De school biedt leerlingen de basisondersteuning die in ons SOP wordt beschreven.
  • Wij vinden dat de zorg een gedeelde verantwoordelijkheid is van alle medewerkers, de leerling en de ouders/verzorgers.
  • We maken onderscheid tussen de interne en de externe ondersteuning.
  • De interne ondersteuningsstructuur op het Trivium College verloopt via zogenoemde professionele momenten (PM-structuur).
  • Indien er aanleiding toe is, krijgt een leerling een Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP), waarin afgesproken doelen en interventies worden beschreven.
Download via onderstaande link het hele zorgplan: Zorgplan_VMBO_Trivium_College_2018-2020.pdf

Download via onderstaande link de PM-ondersteuningsstructuur: PM_structuur_VMBO_TC__2018-2019.pdf

Download via onderstaande link de rollen en taken horend bij de PM-structuur:Rollen_en_taken_VMBO_TC_2018-2019.pdf

Download via onderstaande link het School-Ondersteunings-Plan:SOP_Trivium_College_sept._2015.pdf

Sanctieladder: Sanctieladder_2018-2019.pdf

Maatwerk: Maatwerk_procedure_2018-2019.pdf

 

 

 

 

 

 

 Fotoalbum
Facebook
 
No tweets!