PTA & Examen

Het schoolexamenprogramma wordt vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Daarin worden alle toetsen en opdrachten opgenomen die de leerlingen in het kader van het schoolexamen krijgen voorgelegd. Het is een juridisch document, dat ieder jaar door de school moet worden opgestuurd aan de inspectie. Als er na de datum van 1 oktober nog wijzigingen in het PTA aangebracht (moeten) worden, moeten die eerst ter goedkeuring aan de inspectie worden overlegd.

Het PTA is voor de leerling een document waarin hij kan zien welke stof op welk moment door de docent wordt getoetst. Het is voor de leerling een belangrijk document waarin hij vaak zal kijken om te zien aan welke eisen hij moet voldoen bij een bepaalde toets. Het PTA mag globaal worden beschreven, maar zal dan voor de leerlingen zijn nut verliezen. Leerstof die niet wordt beschreven in het PTA, mag geen onderdeel zijn van een schoolexamentoets.

Door op onderstaande links te clicken vind je de inhoud van de verschillende PTA's en het bijbehorende examenreglement.

PTA en Examenreglement:

EXAMENREGLEMENT_VMBO_Trivium_College_2019-2020.pdf

PTA_2019-2020_3BBL.pdf

PTA_2019-2020_3KBL_2.pdf

PTA_2019-2020_4BBL.pdf

PTA_2019-2020_4KBL_2.pdf