Downloads

schoolplan 2014-2018
klik op onderstaande link 

Schoolgids 2018 - 2019
In de schoolgids vindt u alle informatie.                                                     
Klik op de link schoolgids_2018-2019_VMBO.pdf 

Bevorderingsreglement

           Bevorderingsreglement geldig vanaf aug. 2015

  • m.i.v schooljaar 2019-2020 bevorderingsreglement:

           Bevorderingsreglement_bovenbouw_def._2019-2.pdf

 
Brochures VMBO Trivium College 2017-2018
klik op onderstaande link

Schoolondersteuningsprofiel
Het schoolondersteuningsprofiel (sop) is een document waarin een individuele school vastlegt welke mogelijkheden er zijn om leerlingen te onderwijzen die specifieke begeleiding nodig hebben. Deze mogelijkheden van de school worden zo beschreven, dat de gegevens tussen scholen in het samenwerkingsverband onderling vergelijkbaar zijn.
 

Zorgplan
klik op onderstaande links

Verzuimbeleid
klik op onderstaande link